Selecteer een pagina

Wat doet jouw logo?

De eerste indruk is heel belangrijk, maar ook de volgende en de volgende. Het is een onderdeel van jouw imago. Uit eindelijk zal de associatie worden gelegd met uw producten of diensten en de stijl van uw logo.

Een goed herkenbaar en passend logo is dan ook uiterst belangrijk. In feite is dit het gezicht van uw bedrijf.

Ingrediënten van een logo

Er zijn een aantal elementen die essentieel zijn bij een logo:

 • Associatie: Waar kunnen ze uw logo mee vergelijken? Om deze vraag te beantwoorden moeten we kijken naar wat de markt doet. Wat voor logo hebben uw concurrenten en wat is gebruikelijk in de markt. Het kiezen voor hetzelfde straatje is de gemakkelijkste weg. Wilt u juist anders (meer onderscheidend) profileren kijk dan goed naar waar uw logo dan mee geassocieerd wordt. Het is mogelijk dat u een compleet verkeerde markt aanspreekt of dat uw logo lijkt op een merk waar u absoluut niet mee vergeleken wilt worden.
 • Typografie: Typografie is heel bepalend in een logo. Het is vaak de grondlegger voor de rest van uw huisstijl. Lettertypen kunnen we in 3 grote noemers indelen: Letter met schreef, letter zonder schreef en creatieve letter.
  lettertypenEen lettertype met schreef, bijvoorbeeld New Times Roman, heeft vaak een gewichtiger look. Het nadeel is dat ‘modern’ vaak niet onder dit soort gewichtig valt. Advocaten en Notarissen maken hier ook vaak gebruik van.
  schreef
  Een lettertype zonder schreef, bijvoorbeeld Arial, is standvastig en zekere letter. Variaties hiervan heeft de opvatting modern.
  Creatieve lettertypen kenmerken zich ook voor bepaalde doelgroepen. Ronde lettertypes staan voor vrouwelijker en daardoor toegankelijker. Een keuze voor creatieve lettertypen is een bewuste keuze. Een kinderlijke lettertype spreekt zo zijn doelgroep aan, maar een ‘marker’ lettertype ook.
 • Kleurgebruik: De combinatie blauw/geel wordt vaak gebruikt door goedkope merken. Mensen ervaren dit ook als goedkoop en vaak niet met kwaliteit. Blauw wordt vaak gebruikt in de financiële sector en groen in de zorg. Klinkt als voor de hand liggende koek en dat is het ook. Graag meer weten over de invloed van kleur? Zie dan ons andere bericht: De kracht van kleur.
 • Herkenbaarheid: Het logo moet een uniek element bevatten dat direct te herkennen valt. Een mooi voorbeeld is het appeltje met de hap er uit van Apple of de ster van Mercedes. En als het niet in een beedmerk is dan kan het zijn in de letters. Denk aan Disney en Coca Cola.
 • Het moet eigen zijn: Ongeacht wat geadviseerd wordt, ook door ons, het is uw identiteit. En u heeft uiteraard het alleenrecht te bepalen zoals u zich wilt profileren. U moet er achter staan en er trots op zijn. De intentie is dat het jaren mee moet gaan. Uw logo komt overal te staan en wellicht wordt het ook gedrukt en gepubliceerd.

Tips voor een goed logo

 • Bekend, maar waar….. Is uw logo in zwart/wit ook sterk? Heeft het de herkenbaarheid en identiteit nog van uw bedrijf?
 • Herkenbaarheid. Zorg meestal voor 1 ‘echt’ herkenbaar item wat uniek is. 1 is voldoende. Vaak is meer dan 1 weer een afbreuk aan de herkenbaarheid.
 • Een beeldmerk is niet verplicht. Verbouw de lettertypes naar iets eigen. Of laat een geheel lettertype maken in uw stijl.
 • KIS:Keep it simple…. De kracht van de eenvoud. Vaak hebben mensen duizend ideeën in het hoofd en zien dit ook graag allemaal terug in het logo. Helaas zien en onthouden klanten deze ideeën niet.
 • Een logo hoeft niet per definitie uit te stralen wat het bedrijf doet. Aan de ster van Mercedes kunnen we ook geen auto herkennen. In de appel van Apple zien wij ook geen computer. Het kan ook een achterliggend verhaal hebben. Een symbool als iets wat we allemaal herkennen (bijvoorbeeld een duim) of een niet herkenbaar symbool waarvan u de betekenis kunt uitleggen.
 • Een logo is altijd gemaakt in vectoren. Vaak gemaakt in Adobe Illustrator. De reden is dat dit altijd scherp blijft in elke grootte. Meer informatie over vectoren: Ontwerpen in vectoren.